PHỤ KIỆN VÀ VẬT TƯ : Micro thu âm (dùng cho hệ thống camera)